PZHK - baza rodowodowa koni
PZHK

PZHK - baza rodowodowa koni

English
W niniejszej bazie on-line zamieszczone są konie, które posiadają wpis do księgi stadnej, a także potomstwo po ojcu wpisanym do księgi stadnej.

Rasa konia:
Uwaga: Pole rasa nie musi być wypełnione, ale wypełnienie go ZNACZNIE przyśpiesza wyszukiwanie w bazie koni.

Wpisz JEDNO z kryteriów wyszukiwania i naciśnij odpowiedni klawisz "SZUKAJ". Proszę nie używać klawisza "Enter".
Nazwa konia: lub Nr wpisu do księgi:
Wyszukiwana jest dokładnie wpisywana fraza - spacje i znaki specjalne mają znaczenie. Wielkość liter nie jest brana pod uwagę.
UWAGA: W związku z koniecznością dostosowania nazewnictwa koni rasy huculskiej do zasad określonych przez Międzynarodową Federację Konia Huculskiego (Hucul International Federation), której PZHK jest członkiem, zostały wprowadzone dwuczłonowe nazwy koni huculskich, przy czym drugi człon nazwy, będący określeniem przynależności źrebięcia do rodu męskiego, podawany jest w nawiasie.
W związku z powyższą zmianą konie rasy hucuslkiej należy wyszukiwać po nazwie ze znakiem % na końcu, np. LOTNIK%.
Wyszukiwanie danych po wpisaniu jedynie fragmentu jest możliwe jeśli użyje się specjalnych znaków:
 • % który zastępuje ciąg znaków o długości nieokreślonej
 • _ który zastępuje konkretnie jeden znak.
Nie zalecane jest wyszukiwanie danych mało sprecyzowanych, np. "koni na literę A" - takie zapytanie będzie trwało bardzo długo i może nie dojść do skutku.

Przykłady użycia:
 1. Chcemy znaleźć wszystkie konie śląskie, których imię zaczyna się od liter "HU" a kończy na "R":
  z listy rozwijanej Rasa konia wybieramy śląska, natomiast w polu Nazwa konia wpisujemy: HU%R i naciskamy odpowiedni przycisk SZUKAJ.
 2. Chcemy znaleźć konia o imieniu "DAMA KIER", ale nie wiemy czy imię pisane jest ze spacją czy z myślnikiem:
  w polu Nazwa konia wpisujemy: DAMA_KIER i naciskamy odpowiedni przycisk SZUKAJ.
Oznaczenia ras:
 • rasa małopolska:   m
 • rasa wielkopolska:   wlkp
 • rasa polski koń szlachetny półkrwi:   sp
 • rasa śląska:   śl.
 • rasa polski koń zimnokrwisty:   z
 • rasa arden polski:   ard. pol.
 • rasa huculska:   hc
 • rasa konik polski:   kn
 • Inna rasa:   konie pełnej krwi angielskiej (xx) i czystej krwi arabskiej (oo) używane w hodowli koni półkrwi, kuce i konie małe oraz konie ras zagranicznych wpisane do ksiag stadnych prowadzonych przez PZHK.


Strona główna bazy | Kontakt | Copyright © 2003-2019 PZHK
Ostatnia aktualizacja bazy 29.07.2019