PZHK

PZHK - baza rodowodowa koni

English
W niniejszej bazie on-line zamieszczone są konie, które posiadają wpis do księgi stadnej, a także potomstwo po ojcu wpisanym do księgi stadnej.

Rasa konia:
Uwaga: Pole rasa nie musi być wypełnione, ale wypełnienie go przyśpiesza wyszukiwanie w bazie koni.

Wpisz JEDNO z kryteriów wyszukiwania i naciśnij odpowiedni klawisz "SZUKAJ". Proszę nie używać klawisza "Enter".
Nazwa konia: lub Nr wpisu do księgi:
Wyszukiwana jest dokładnie wpisywana fraza - spacje i znaki specjalne mają znaczenie. Wielkość liter nie jest brana pod uwagę.
Wyszukiwanie danych po wpisaniu jedynie fragmentu jest możliwe jeśli użyje się specjalnych znaków:
  • % który zastępuje ciąg znaków o długości nieokreślonej
  • _ który zastępuje konkretnie jeden znak.
Nie zalecane jest wyszukiwanie danych mało sprecyzowanych, np. "koni na literę A" - takie zapytanie będzie trwało bardzo długo i może nie dojść do skutku.

Przykłady użycia:
  1. Chcemy znaleźć wszystkie konie śląskie, których imię zaczyna się od liter "HU" a kończy na "R":
    z listy rozwijanej Rasa konia wybieramy śląska, natomiast w polu Nazwa konia wpisujemy: HU%R i naciskamy odpowiedni przycisk SZUKAJ.
  2. Chcemy znaleźć konia o imieniu "DAMA KIER", ale nie wiemy czy imię pisane jest ze spacją czy z myślnikiem:
    w polu Nazwa konia wpisujemy: DAMA_KIER i naciskamy odpowiedni przycisk SZUKAJ.
Nazwa Płeć Nr wpisu
do księgi
Nr paszportu Rok ur. Rasa Maść Nazwa ojca Nazwa matki Potomstwo
TELIMENA K
616006580309816 2016 m gn. EMAKSTABAKAPotomstwo
TAMARIA K
616006580350312 2012 m kaszt. HOROSKOPTABAKAPotomstwo
TAJFUN O
616006580295011 2011 m (AA) c.gn. PILADOTABAKAPotomstwo
TRUFLA K 2154 G Lb 616006580079406 2006 m gn. BARGŁÓWTABAKAPotomstwo
TAMIZA K 2224 G Lb 616006580125807 2007 m c.gn. BARGŁÓWTABAKAPotomstwo

Strona główna bazy | Kontakt | Copyright © 2003-2017 PZHK
Ostatnia aktualizacja bazy 31.05.2017